اعلام نفرات برتر لیگ ها

Home » اخبار » اعلام نفرات برتر لیگ ها
Posted: سپتامبر 7, 2018
Category: اخبار , دسته‌بندی نشده

 

 

 footbalist
    footbalist


لیگ فوتبالیست سطح2 _ گروه بالای 11 سال

مقام اول: محمد پورمحمدی / صومعه سرا

مقام دوم: مهدی کریمی / صومعه سرا

مقام سوم: ماهان پاک طینت / صومعه سرا

***

لیگ فوتبالیست سطح1 _ گروه بالای 11 سال

مقام اول: عرفان خسروی / صومعه سرا

مقام دوم: اشکان نعیمی / صومعه سرا

مقام سوم: محمدامین پاک سرشت / صومعه سرا

***

لیگ فوتبالیست سطح1 _ گروه زیر 11 سال

مقام اول: امید غفاری / ماسال

مقام دوم: ابوالفضل سبز / صومعه سرا

مقام سوم: محمدامین آزموده / صومعه سرا

 

warrior

warriorلیگ جنگجو سطح1 _  گروه زیر 11 سال

مقام اول: ابوالفضل حق دوست / صومعه سرا

مقام دوم: مبینا باقری / صومعه سرا

مقام سوم: محمد مهدی صادقی / صومعه سرا

***

لیگ جنگجو سطح2 _ گروه بالای 11 سال

مقام اول: محمد مددی / صومعه سرا

مقام دوم: پارسا عارفی دوست / صومعه سرا

مقام سوم: محمدرسول صحرایی / رشت

***

لیگ جنگجو سطح2 _ گروه زیر 11 سال

مقام اول: حسین مقبل دوست / صومعه سرا

مقام دوم: سام نودهی / رشت

مقام سوم: محمدسعید موسویان / صومعه سرا

hamkarلیگ آتشنشان _ گروه بالای 11 سال

مقام اول: علی عاشوری / صومعه سرا

مقام دوم: عرفان خسروی / صومعه سرا

مقام سوم: علیرضا آلیانی / صومعه سرا

***

لیگ آتشنشان _ گروه زیر 11 سال

مقام اول: محمد رضا حسینی / صومعه سرا

مقام دوم: رادمهر نهاوندی نژاد / صومعه سرا

مقام سوم: محمد مهدی صادقی / صومعه سرا

hamkar

hamkarلیگ همکار _ گروه بالای 11 سال

مقام اول: محمد مددی / صومعه سرا

مقام دوم: ماهان موسوی / صومعه سرا

مقام سوم: مهدی کریمی / صومعه سرا

لیگ همکار _ گروه زیر 11 سال

مقام اول: طاها رخشان / صومعه سرا

مقام دوم: سهیل عزیزی / ماسال

مقام سوم: ابوالفضل سبز / صومعه سرا

جام ابریشم🏆
@abrishamcup

اشتراک گذاری